Jakie jest prawo do zwolnienia pracownika z obowiązku pracy?

Emocje, które pojawiają się w sytuacji zwolnienia z pracy, są powodem do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Rozwiązanie to jest stosowane przeważnie, gdy decyzję podejmuje tylko jedna strona – pracodawca lub pracownik. Uniknięcie złej atmosfery to często najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji. Czy prawo daje taką możliwość i czy przysługuje wypłata za taki okres?

Stosowanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Prawo daje możliwość zwolnienia z obowiązku pracy, wtedy gdy umowa zostaje rozwiązana. Następuje to jedynie w czasie okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie jest należne, mimo, że pracownik nie pracuje. Wysokość jest taka sama, jak gdyby pracownik był obecny. Decyzję taką podejmuje pracodawca, nawet jeśli druga strona nie wyraziła na to zgody. Wykonywanie pracy w tym czasie jest możliwe tylko o wyrażeniu zgody przez szefa.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a czas urlopu

Pracodawca przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem jest zobowiązany udzielić przysługującego urlopu, także zaległego. Jednak nie może dokonać tego w tym samym czasie co obowiązujące zwolnienie z obowiązku pracy. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany przed zwolnieniem, należy się pracownikowi za niego ekwiwalent pieniężny. Szef decydując się na taką opcję, jest zobowiązany zakończyć z pracownikiem wszystkie łączące go z firmą umowy.

Czy jest możliwe odwołania pracownika z zwolnienia z obowiązku pracy?

Pracodawca, który decyduje się na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie może go odwołać. Prawo nie daje możliwości również w przypadku potrzeby powrotu wynikającej z sytuacji w firmie. Oznacza to, że osoba, która przebywa na okresie wypowiedzenia, może podjąć inną pracę, bez żadnych konsekwencji.
Odwołanie pracownika w takim czasie, jest możliwe w sytuacji ustalenia takich warunków wcześniej i wzajemna ich akceptacja.

simradio.pl

Redakcja FairWeb

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *