Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu układu regałów magazynowych?

Jak najlepsze wykorzystanie możliwości magazynu to dla każdej firmy wartość dodana. Dlatego warto podjąć trud analizy czynników determinujących i na ich podstawie zaprojektować układ regałów magazynowych, który umożliwi jak najlepsze wykorzystanie potencjału.

Jakie najważniejsze czynniki wpływają na układ regałów magazynowych? W jaki sposób przygotować projekt? I czy istnieje projekt idealny? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć.

Czynniki determinujące układ regałów magazynowych

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu układu regałów magazynowych? Oto pięć najważniejszych:

  1. Rodzaj magazynu – inne rozwiązania stosuje się w magazynach o jednorodnym rodzaju zapasów, a inne w magazynach uniwersalnych
  2. Powierzchnię i kubaturę magazynu – rozwiązanie powinno być dostosowane do wymiarów obiektu, aby w pełni je wykorzystać.
  3. Charakterystyka przechowywanych zapasów – układ regałów magazynowych powinien uwzględniać szybkość rotacji w obiekcie.
  4. Organizację pracy – układ powinien zależeć także od liczby pracowników i dostępnego sprzętu magazynowego.
  5. Oczekiwane wyniki operacyjne – regały magazynowe w połączeniu z personelem i sprzętem powinny umożliwiać realizację wyników.

Oczywiście to tylko uniwersalne determinanty. Na układ regałów magazynowych mogą wpływać także inne czynniki, takie jak branża w której działa firma, lokalizacja obiektu i wiele innych. 

Projekt układu regałów magazynowych

Projekt układu regałów magazynowych można wykonać samodzielnie. Ale możliwe jest także wynajęcie zewnętrznych specjalistów. Jakie są plusy tego drugiego rozwiązania? Przede wszystkim zyskuje się dostęp do doświadczenia i nowości technologicznych. Zewnętrzni eksperci są w stanie pomóc także w jak najlepszym zorganizowaniu pracy w magazynie. Dzięki temu możliwe jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału jaki posiada dobrze zaprojektowany układ regałów.

Dodatkowo korzystanie z oferty firm specjalizujących się w projektowaniu i wykonywaniu układów regałów magazynowych może być także źródłem oszczędności. Firmy te ze względu na długie relacje z producentami mają dostęp do rabatów niedostępnych dla klientów “z ulicy”. Wykorzystanie tej możliwości może sprawić, że koszty pracy zewnętrznych ekspertów ulegną zminimalizowaniu.

Monitoring układu regałów magazynowych

Nie istnieje idealny układ regałów magazynowych. W nawet najlepszym projekcie początkowym znajdują się punkty, które można poprawić. Oczywiście poprawa jest możliwa tylko dzięki ciągłemu monitoringowi efektywności pracy w magazynie. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja zarówno mocnych jak i słabych stron projektu. A następnie odpowiednio ich wzmacnianie i eliminowanie.

Warto również śledzić nowinki technologiczne. Rynek podlega bowiem nieustannemu rozwojowi i pojawiają się nowoczesne rozwiązania umożliwiające dalsze zwiększanie efektywności operacji magazynowych. Nowinki te dotyczą zarówno samego układu regałów magazynowych jak również organizacji pracy w obiekcie. Poprawa zaledwie w jednym z tych obszarów może być źródłem wielu korzyści – np. mniejszych kosztów lub usprawnienia obsługi klientów wewnętrznych lub zewnętrznych. W ten sposób kreowana jest wartość dodana, która jest podstawą oceny nowoczesnego magazynu.

Redakcja FairWeb